Zakładanie spółki

Naszym zadaniem oraz celem naszej działalności jest dostarczanie Państwu takiego wsparcia, które pozwoli na możliwie jak najszybsze i zgodne ze wszelkimi oczekiwaniami rozpoczęcie działalności. Kluczowym elementem tworzącym nasza ofertę jest sprzedaż gotowych spółek. Jednak wieloletnie doświadczenie oraz wiedza, którą dysponujemy, pozwala nam również udzielać Państwu niezbędnego wsparcia na etapie zakładania spółek – od samego początku, aż po finalizację wszystkich procesów rejestracyjnych. Poniżej przedstawiamy Państwu zakres czynności, które w takim działaniu biznesowym muszą zostać wykonane. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż czas finalizacji procesu rejestrowania nowej działalności jest ściśle uzależniony od ewentualnej konieczności nanoszenia korekt na dostarczane do organów rejestrujących dokumentów. Wszelkie nieprawidłowości mogą więc skutkować przedłużeniem się procesu nadania działalności numerów identyfikacyjnych. Warto więc, decydując się na biznesowe usamodzielnienie, zaufać w tej kwestii ekspertom.

1. Wybór formy prawnej

Na samym początku należy dokonać wyboru konkretnej formy prawnej działalności. Od tego zależy przebieg dalszych działań, jak również późniejsza możliwość skorzystania z optymalizacji podatkowych, które przysługują poszczególnym formom. Warto więc rozważyć wszystkie możliwości oraz skonfrontować je z własnym, biznesowym planem. Konsultacja z Doradcą Gospodarczym bez wątpienia pomoże w dokonaniu właściwego wyboru – takiego, który otworzy Państwu nowe perspektywy biznesowe.

2. Sporządzenie dokumentacji

Drugim krokiem, który ma miejsce już po wyborze konkretnej formy prawnej działalności, jest przygotowanie pełnej dokumentacji. Pod tym pojęciem kryją się zarówno umowy, wnioski rejestracyjne, które następnie zostaną przesłane do odpowiednich organów, jak i biznesplany – niezbędne m.in. przy pozyskiwaniu wsparcia gotówkowego. Współpracując z nami mogą mieć Państwo pewność, że cała dokumentacja proceduralna zostanie przygotowana w całkowitej zgodność z aktualnie obowiązującymi wymogami oraz w uzgodnionym terminie. Pozwoli to zadbać o płynny i bezproblemowy przebieg całej rejestracji.

3. Rejestracja

Zaraz po przygotowaniu pełnej dokumentacji, która jest wymagana na etapie rejestrowania działalności, powinna nastąpić jej rejestracja. Wymaga to od Inwestora pełnej dyspozycyjności – dostarczenia odpowiednich wniosków do poszczególnych urzędów oraz organów. Klienci powierzający to zadanie Doradcy Gospodarczemu mogą liczyć na pełną pomoc. W imieniu naszych Klientów rejestrujemy dokumentacje proceduralną w możliwie jak najkrótszym terminie. Przygotowujemy również dokumentację zgłoszeniową do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nasi Klienci nie muszą się martwić o terminowe złożenie wniosków – wszystkie czynności wykonujemy za nich.

4. Dokumentacja wewnętrzna

Założenie spółki wymaga nie tylko złożenia wniosków rejestracyjnych, ale również przygotowania niezbędnej dokumentacji wewnętrznej. Każdy podmiot powoływany do życia powinien posiadać regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń oraz regulamin funduszu socjalnego.

Powyższe punkty dotyczą wszystkich form działalności. Jednak należy pamiętać, że zakładanie spółki zawsze uzależnione jest od wybranej przez Państwa formy prawnej (patrz pkt. 1). Wsparcie, które realizujemy w ramach doradztwa gospodarczego, obejmuje wszystkie, przewidziane aktualnie przez polskie prawo formy działalności. Przede wszystkim zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami w celu przeanalizowania aktualnych planów biznesowych oraz dostępnych rozwiązań, które pozwolą na ich realizację. Naszym zadaniem jest wskazanie Państwu najkorzystniejszych dróg – takich, które będą w pełni dopasowane do możliwości oraz potencjału Państwa działalności. Jesteśmy przekonani, że właściwie podjęte decyzje – już na początkowych etapach – zaowocują wymiernymi korzyściami oraz dalszymi możliwościami rozwoju. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty – pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji.

© BEGER Sp. z o.o. | ul. Wróblewskiego 69a lok.16, 66-400 Gorzów Wlkp. | tel.: 602 61 22 11 | mail: DoradcaGospodarczy@gmail.com