Kupno spółki

W codziennej pracy kierujemy się profesjonalizmem. Co to oznacza dla naszych Klientów? Przede wszystkim gwarancję doskonale opracowanego systemu kupna spółki. Naszym celem jest dostarczenie Państwu takich rozwiązań, które pozwolą w możliwie jak najszybszy sposób, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, rozpocząć nową działalność. Wdrożenie tradycyjnych procedur zakładania i rejestrowania nowego podmiotu wymaga od Inwestora nie tylko dodatkowych kosztów, ale przede wszystkim cennego czasu. Nasi Klienci wielokrotnie go po prostu nie mają – chcą natychmiast rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, pozyskiwać kontrahentów oraz niezwłocznie rozpocząć współpracę z biznesowymi partnerami. Właśnie dlatego częścią naszej oferty jest „Kupno spółek”.

Ofertę tę najprościej wyjaśnić przez pryzmat korzyści, które przynosi – bez względu na to, w jakiej branży pragną Państwo zaistnieć.

1. Dostępne w ofercie kupna spółek podmioty posiadają notarialne poświadczenie braku zobowiązań. Ich zakup nie wiąże się więc z rykiem nabycia spółki z określonymi zobowiązaniami finansowymi, zatrudnionymi pracownikami bądź niekorzystną historią. Część z proponowanych przez nas podmiotów w ogóle nie posiada historii – została zarejestrowana, dysponuje NIP, REGON oraz KRS, ale pozostaje podmiotem nieaktywnym. Inne zaś – pomimo wieloletniej historii (potwierdzonych obrotów, do których nasi Klienci mają wgląd), od dłuższego czasu jest nieaktywna.

2. Kupno spółki oznacza możliwość aktywnego prowadzenia działalności, zawierania umów oraz podejmowania się zobowiązań w imieniu nabytego już w pierwszej dobie po podpisaniu umowy. Inwestor unika konieczności czekania na nadanie m.in. numeru KRS, co bardzo często trwa miesiącami.

3. Klienci decydujący się kupić spółkę mają do wyboru:
  • podmioty zarejestrowane w 2015 roku (nieaktywne);
  • podmioty zarejestrowane w 2014 roku (nieaktywne w ogóle lub nieaktywne od dłuższego czasu z możliwością odzyskania naddatku podatkowego);
  • podmioty zarejestrowane kilka lub kilkanaście lat wcześniej (większość z nich od dłuższego czasu jest nieaktywna, posiada prawo do ulgi podatkowej, notarialne potwierdzenie braku zadłużenia oraz bieżących zobowiązań finansowych).
  • © BEGER Sp. z o.o. | ul. Wróblewskiego 69a lok.16, 66-400 Gorzów Wlkp. | tel.: 602 61 22 11 | mail: DoradcaGospodarczy@gmail.com